Slot Zuylen

In opdracht van Slot Zuylen heeft MAPPING HISTORY  een digitale historische atlas gemaakt. De kaart laat zien hoe het landschap rond Slot Zuylen door de eeuwen heen is veranderd, van de 16de eeuw tot nu. Het is een indrukwekkende digitale atlas geworden, zonder N 230 of Knooppunt Rijnsweerd, zonder vinexwijk of bedrijventerrein, geen Merwede Kanaal, Zuilense Ring, filestrook of spoorweg.

Want die waren er allemaal niet toen Belle van Zuylen uit het raam keek en Diederik van Tuyll langs drassige paden zijn land verkende. Maar wat was er dan wel? Hoe is het landschap in vier eeuwen veranderd? Om in één oogopslag stappen in de tijd te maken, maakte Mapping History een digitale historische kaart van een gebied dat zich uitstrekt van de stad Utrecht tot aan de lijn Loenersloot-Vreeland. De digitale kaart is te zien  in het bezoekerscentrum bij Slot Zuylen, in het onlangs verbouwde koetshuis.

In het koetshuis speelt een door Mapping History geproduceerde animatiefilm van het Slot. Te zien is hoe  Slot Zuylen in het midden van de 18de eeuw van gedaante veranderde. Toen ontstond in feite de buitenplaats zoals we het tegenwoordig kennen, het huis waar Belle van Zuylen is opgegroeid.