Wim de Bell schreef de inleiding bij Document Nederland. Nederland gefotografeerd, 1975-2005. Het boek biedt een overzicht van de jaarlijkse documentaire foto-opdrachten die het Rijksmuseum i.s.m. NRC Handelsblad verstrekt.