Anne Frank Huis

Het Anne Frank Huis is vernieuwd.

Koning Willem-Alexander opende op 22 november 2018 het vernieuwde museum. Er is meer aandacht voor de historische context, de geschiedenis van de onderduikers, hun helpers en de betekenis van Annes dagboek.

Wim de Bell was sinds 2014 nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe presentatie. Samen met de Berlijnse ontwerpers Dagmar en Georg von Wilcken werkte hij aan concept en ontwerp. Wim was vanaf het begin betrokken bij het project en dacht mee met de museumstaf over inhoud en vorm.